loader

OGŁOSZENIE

Opłata za żywienie w miesiącu wrześniu zostanie naliczona w terminie do 06.09.2021r. i przekazana rodzicom na indywidualnych drukach. Stawka żywieniowa dzienna 8,50zł.

Opłata za godziny wychowania przedszkolnego zgodnie z podpisanymi na zebraniu z rodzicami deklaracjami będzie naliczona na koniec miesiąca września z terminem płatności 14.10.2021r.

Uwaga! Opłat należy dokonywać  na dwa różne konta.

Skip to content