loader

Akcja informacyjno-edukacyjna pt„Wirusoochrona”

PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIEJ AKCJI  INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ SANEPIDU „WIRUSOOCHRONA”

#lekcjaHigieny #Wirusoochrona

Podsumowanie realizacji naszych działań w placówce:

  • Zajęcia odbywały się na terenie naszego przedszkola.
  • Działania przeprowadzono w miesiącu marcu.
  • W zajęciach wzięły udział wszystkie 4 grupy przedszkolne.
  • Wykorzystano materiały od organizatora akcji oraz przygotowano  pomoce dydaktyczne do zajęć.

Treści przekazywane na zajęciach były dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Na przeprowadzonych zajęciach wykorzystano: zabawy muzyczno- ruchowe, taniec,zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, zabawy badawcze, prezentacje multimedialne, czytanie książki o zdrowiu, ćwiczenia praktyczne w łazience, zabawy dydaktyczne.

Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zajęciach, były one przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy i interesujący.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się:

Jak prawidłowo zadbać o higienę rąk:- Przeprowadzono: pogadanki na temat  „Podstawowych zasad higieny ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową higienę rąk oraz konieczności mycia rąk w różnych sytuacjach” oraz na temat zachowania czystości w domu i przedszkolu,- Zajęcia praktyczne w łazience podczas, których przypomniano i zaprezentowano dzieciom prawidłowe etapy mycia rąk oraz w oparciu o plakat „Szkołą czystych rąk”,- Zabawę badawczą „Jak działa mydło?,Dzieci wysłuchały piosenki „Jak myć ręce?”, Przedszkolaki rozwiązywały zagadki dotyczące higieny osobistej „O higienę dbamy, wirusa przeganiamy”,Wykonywały ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wierszSiewiery-Kozłowskiej „W łazience”- naśladowano odgłosy z łazienki,- Zaprezentowano dzieciom inscenizację pt. „Dwie rączki” z użyciem rekwizytów -rękawiczki czarnej i białej,- Dzieci wzięły udział w zabawie ruchowo- naśladowczej „Mycie ciała”,Obejrzano serię filmów edukacyjnych dotyczących higieny osobistej z cyklu pt. „Myszka w paski- zasady higieny”,- Zaprezentowano plakat Wirusoochrona, na jej podstawie kolorowano karty pracy przedstawiające zasady higieny „Wirusoochrona”,– Rozwiązano krzyżówkę z hasłem „Higiena”- od organizatora akcji.

Jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna.

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

Przeprowadzono: pogadanki na temat „Co należy jeść, aby być zdrowym”.,Zabawy dydaktyczne  „Zdrowe- niezdrowe produkty”– segregowanie żywności według zdrowe-niezdrowe oraz „Zdrowy jadłospis”, przelicznie owoców i segregowanie według kolorów,- Dzieci wysłuchały piosenki  „O Niezdrowym jedzeniu” oraz  wiersza „Zdrowe smyki i dobre nawyki”; odbyły się  rozmowy na temat treści utworów,- Zorganizowano spotkanie z naszą przedszkolną Panią kucharką podczas której dzieci dowiedziały się  o zasadach zdrowego odżywiania,- Zapoznano  z Piramidą zdrowego odżywiania na podstawie plakatu oraz filmu edukacyjnego „Piramida żywieniowa.,- Przeprowadzono zabawy ruchowo- muzyczne „Poszukujemy owoców”, „Zbieramy owoce”,-Wykonano prace plastyczne- opaski na głowę „Owoce”, „Kucharz ze zdrowym talerzem”,- Obejrzano prezentacje multimedialną „Wybieram zdrowie”, „10 zasad zdrowego odżywiania”,- Wykonano karty pracy „Co jest zdrowe?- wybieranie produktów żywieniowych bez cukru, „Moje ulubione warzywa”,- Przedszkolaki układały puzzle warzywne,- Dzieci brały udział w tańcu z emblematami owoców.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA:

– Przeprowadzono: pogadanki na temat: roli aktywności ruchowej w życiu człowieka na podstawie wiersza „Sport to zdrowie” H. Świąder, zwrócono uwagę dzieci na korzyści płynące z jego uprawiania,- Dzieci oglądały ilustracje z dyscyplinami sportowymi, dzielono je na zimowe i letnie,- Przeprowadzono zabawy muzyczno-ruchowe „Głowa, ramiona…”, „Medalista”, „Kalambury olimpijskie” – pokazywanie i odgadywanie przez dzieci różnych dyscyplin sportowych,- Przeprowadzono zabawy dydaktyczne z podziałem wyrazów związanych ze sportem na sylaby, głoski,-Systematycznie dzieci wychodziły na spacery dotleniające i na zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zwracano uwagę na dokładne dopinanie odzieży.

Jakie są podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa:

– Przeprowadzono: pogadanki  na temat stosowania chusteczki do nosa podczas kataru i kichania oraz zasłaniania ust podczas kaszlu;- Wysłuchano wiersza J. Brzechwy Katar  inscenizowanego kukiełkami; rozmowa z dziećmi na temat zachowania postaci występujących w wierszu, przenoszeniu choroby, minimalizowaniu ryzyka przenoszenia się wirusów i bakterii,- Dzieci układały i opowiadały historyjkę obrazkową „Dzieci i leki” –poznały zasady bezpieczeństwa związanych z przyjmowaniem leków,- Oglądano filmy edukacyjne: „Koronawirus”, „ Bajka o koronawirusie”,- Wysłuchano opowiadania M.Strzałkowskiej „Na zdrowie”- poznanie zasad zdrowego stylu życia,-Przeprowadzono zabawy ruchowo- muzyczne „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”, z użyciem szarf „Bakterie i lekarstwa”,– Rozwiązywano zagadki obrazkowe, słowne i dźwiękowe o tematyce zdrowotnej,- Zorganizowano  quiz wiedzy „Zdrowy przedszkolak” a także zabawę tematyczną „U lekarza”,- Odbyło się wspólne czytanie książki „Tajne życie wirusów”- rozmowy zainspirowane książką,Utworzono gazetkę przedszkolną z materiałami od organizatora akcji.

 Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych):

– Przeprowadzono: pogadanki na temat dostosowania ubioru do warunków pogodowych,- Prowadzono kalendarz pogody, zapoznano dzieci  ze znakami synoptycznymi,- Przeprowadzono zabawę matematyczno- dydaktyczną z wierszem „Sześć parasoli” A. Łady- Grodziskiej,- Zabawy ruchowe „Ubierz się ciepło”, „Wietrzyk czy huragan”- zabawa z chusta animacyjną,- przedszkolaki ukłądały historyjkę obrazkową „Deszczowa przygoda” – omówiono historyjkę i układano wg kolejności zdarzeń,

 

 

 

Skip to content