loader

Dyżur Wakacyjny

W okresie wakacyjnym Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie pracuje w terminie od 17.07.2023 do 25.08.2023 w godzinach 6:00-17:00 .

Zapisy  tylko dla dzieci uczęszczających do placówki macierzystej. Opieka w okresie wakacji dotyczy wyłącznie dzieci  obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i we wskazanym terminie nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zapisując dziecko  rodzic automatycznie wyraża zgodę na  pobyt  w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia  wychowawczo-opiekuńcze.

Rodzice zapisują dzieci poprzez złożenie wniosku w siedzibie placówki w terminie od 8.05.2023 do 19.05.2023 ( wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane) wskazując termin oraz rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie na czas wakacji można pobrać  na stronie www.mp26.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie przedszkola.

Po upływie terminu składania wniosków  powołana przez dyrektora przedszkola komisja, biorąc pod uwagę liczbę miejsc, podejmie decyzję o przyjęciu dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji  oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola ( w przypadku aktualizacji danych ). Naliczoną kwotę za żywienie za okres wakacji zgodnie z otrzymanym drukiem, rodzice  wpłacają  na konto przedszkola w terminie do  28 czerwca 2023. Naliczenie za wykorzystane godziny pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym będą podane po zakończeniu miesiąca sierpnia z terminem płatności 14 września.

 

Wniosek_o_przyjecie_w-okresie-wakacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content