bip

                         Maria Konopnicka                           

Powitanie wiosenki 

                                          Leci pliszka                                           
Spod kamyszka:
- Jak się macie, dzieci!
Już przybyła
Wiosna miła,
Już słoneczko świeci!

Poszły rzeki

W kraj daleki,
Płyną het - do morza:
A ja śpiewam,
A ja lecę

Gdzie ta rana zorza!