bip

Biblioteka przedszkolna

Głośne czytanie to doskonały sposób na okazanie dziecku miłości.

Czytając dziecku zaspokajamy wszystkie jego potrzeby emocjonalne - psychiczne, umysłowe i moralne - dając mu wiarę w siebie oraz narzędzia sukcesu na całe życie. Dlatego proponujemy dzieciom i rodzicom korzystanie z naszej przedszkolnej biblioteczki- Biblioteczki Hałabały.


Zasady korzystania z naszej biblioteki:

  • Biblioteczka jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach odbioru dzieci z przedszkola
  • Dziecko wypożycza bajkę ze zbioru bibliotecznego na okres jednego tygodnia
  • Czytając bajkę dbamy, aby nie uległa zniszczeniu
  • W przypadku zniszczenia książeczki rodzic zobowiązany jest dostarczyć nową bajkę
  • Przed przerwą wakacyjną wypożyczone książki należy zwrócić do 31 maja