bip

Historia

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2011!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Odnalezione dokumenty archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 1 lutego 1950r., dzień mianowania pierwszej kierowniczki przedszkola Pani Felicji Krajewskiej. W tym czasie placówka mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Sobieskiego. Przedszkole zajmowało dwie sale zabaw, hol, szatnię i umywalnię. Do obecnej siedziby placówka przeniosła się w lutym 1956 roku.
W lutym 1972r. na stanowisko kierowniczki została powołana Pani Barbara Łęczyńska. W roku 1980 funkcję dyrektorki przedszkola objęła Pani Ewa Michalczyk. Rok 1992 przyniósł reorganizację przedszkoli miejskich. Sąsiadujące ze sobą placówki łączono w zespoły budżetowe. Od tej chwili nasza placówka funkcjonowała jako jego część i nosiła nazwę Miejskie Przedszkole nr 3a.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wiele trudnych chwil. Jesienią 1998 roku w wyniku chuligańskiego wybryku przedszkole zostało podpalone. Spłonęły dokumenty, zbiory biblioteczne, kroniki przedszkolne. W remoncie pomagał cały personel oraz rodzice przedszkolaków. Przełomowym momentem był rok 2000, kiedy to Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego przedszkole zostało wyodrębnione z zespołu budżetowego i powołane do życia jako samodzielna jednostka pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 26. W wyniku przeprowadzonego konkursu obowiązki dyrektorki powierzono Pani Lidii Bednarek.

 

mt_gallery: