bip

Misja i wizja

Misja przedszkola:

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Rozwijamy wielostronną aktywność dzieci poprzez stosowanie różnych form i metod pracy.

Podejmujemy działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Wizja dziecka w przedszkolu:

  • Jest samodzielne w zabawie i nauce
  • Kulturalne i tolerancyjne
  • Jest radosne i ciekawe świata
  • Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
  • Jest akceptowane takim jakie jest i czuje się bezpiecznie