bip

Oferta edukacyjna

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszego przedszkola?

 • Preferujemy aktywne metody pracy.
 • Zapewniamy dzieciom dobrą i troskliwą opiekę.
 • Dbamy o prawidłowe i racjonalne żywienie przedszkolaków.
 • Stosujemy różnorodne formy aktywności ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • Wolny czas spędzamy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Inicjujemy wycieczki rekreacyjne i edukacyjne.
 • Aranżujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, aktorami, muzykami.
 • Organizujemy przedstawienia teatralne dla dzieci z sąsiednich placówek.
 • Proponujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowe.
 • Wspieramy rodzinę w trudnych problemach wychowawczych.
 • Zapewniamy uczestnictwo dzieci zdolnych w konkursach: recytatorskich, muzycznych i plastycznych.
 • Bierzemy udział w akcjach kulturalnych, charytatywnych i ekologicznych.
 • Zapewniamy bezstresową adaptację dzieci poprzez organizowanie dni otwartych.
 • Organizujemy spotkania dla absolwentów przedszkola.

Współpracujemy z:

 • Szkołą Podstawową nr 39
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Domem Dziecka w Kłobucku
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
 • Ligą Ochrony Przyrody
 • Miejską Biblioteką Publiczną – Filia nr 9
 • Organizatorami akcji charytatywnych
 • Częstochowskimi przedszkolami