bip

Programy

Przedszkolny zestaw programów:

  • "Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska
  • "Uczymy się bawiąc" - program samodzielnie opracowany przez radę pedagogiczną z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy KLANZA
  • Program nauczania religii dla przedszkola - "Jestem dzieckiem Bożym”  E. Osewska,  J. Stala AZ-02-04/3-0
  • Program nauczania religii dla przedszkola - "Kocham dobrego Boga"  E. Osewska,  J. Stala AZ-03-04/3-1