bip

Rada rodziców

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców powołana na pierwszym zebraniu wrześniowym. Jej zadaniem jest uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci. Rada Rodziców działa w oparciu o zatwierdzony regulamin.