bip

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00 Powitanie dzieci w przedszkolu

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne i integracyjne, rysowanie, rozmowy indywidualne z rodzicami. Praca kompensacyjno-wyrównawcza. Prace porządkowo-gospodarcze w sali.

 

8.00-8.30 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia mowy, ćwiczenia artykulacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zestawy ćwiczeń porannych.

 

8.30-8.45 Przygotowanie do śniadania

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

8.45-9.15 Śniadanie

Wpajanie zasad dobrego wychowania.

 

9.15-11.30 Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez:

Zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zabawy i spacery na świeżym powietrzu (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w ogrodzie, tworzenie okazji do podejmowania zabaw badawczych, obserwacji przyrodniczych). Zabawy dowolne.

 

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu

Czynności higieniczne i samoobsługowe, praca dyżurnych.

 

11.45-12.15 Obiad

Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Praca dyżurnych.

 

12.15-13.30 Zapewnianie dzieciom różnych form relaksu

Leżakowanie w grupie młodszej, kwadrans na bajkę, organizowanie zajęć dodatkowych, zabawy ruchowe w sali i ogrodzie, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy dowolne. Praca kompensacyjno-wyrównawcza.

 

13.45-14.00 Podwieczorek

 

14.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia o charakterze wychowawczym i opiekuńczym. Praca kompensacyjno-wyrównawcza. Kontakty indywidualne z rodzicami.