loader

Informacja n.t. kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku- złap oddech”

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole przystąpiło do  II edycji kampanii edukacyjno- informacyjnej pt. „Mogę! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku- złap oddech. Ma ona na celu podniesienie świadomości ekologicznej w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Dzięki udziałowi w kampanii przedszkole otrzymało pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza. Urządzenia dbają o właściwą jakość powietrza w salach zabaw.

Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza będzie realizowane poprzez:

  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie tematyki antysmogowej, tj. w szczególności: zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji pyłów i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
  2. podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w przedszkolu w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;
  3. przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci wiedzy o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, wprowadzenie zwyczaju codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz korzyściach wynikających ze stosowania oczyszczaczy.
Skip to content