loader

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W okresie wakacyjnym Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie pracuje w terminie od 1.07.2021 do 13.08.2021 w godzinach 6:30-16:30 (uwzględniając czas na dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń). Zapisy  tylko dla dzieci uczęszczających do placówki macierzystej.

Opieka w okresie wakacji dotyczy wyłącznie dzieci  obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i we wskazanym terminie nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zapisując dziecko  rodzic automatycznie wyraża zgodę na  pobyt  w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Rodzice zapisują dzieci poprzez złożenie wniosku w siedzibie placówki w terminie od 4.05.2021 do 21.05.2021 (wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane) wskazując termin oraz rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Wzór wniosku o przyjęcie na czas wakacji można pobrać  na stronie www.mp26.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie przedszkola.

Po upływie terminu składania wniosków  powołana przez dyrektora przedszkola komisja, biorąc pod uwagę liczbę miejsc, podejmie decyzję o przyjęciu dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji żywieniowej oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola (w przypadku aktualizacji danych). Naliczoną kwotę za żywienie za okres wakacji zgodnie z otrzymanym drukiem, rodzice  wpłacają  na konto przedszkola w terminie do  24 czerwca 2021.

Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy na czas wakacji oraz ograniczoną ilością miejsc, prosimy rodziców o przemyślane deklaracje dotyczące terminu pobytu dziecka w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie wakacyjnym

Skip to content