loader

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W okresie wakacyjnym Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie pracuje w terminie od 1.08.2022 do 31.08.2022 w godzinach 6:30-16:30 . Zapisy  tylko dla dzieci uczęszczających do placówki macierzystej.

Opieka w okresie wakacji dotyczy wyłącznie dzieci  obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i we wskazanym terminie nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zapisując dziecko  rodzic automatycznie wyraża zgodę na  pobyt  w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Rodzice zapisują dzieci poprzez złożenie wniosku w siedzibie placówki w terminie od 4.05.2022 do 20.05.2022 ( wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane) wskazując termin oraz rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie na czas wakacji można pobrać  na stronie www.mp26.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie przedszkola.

Po upływie terminu składania wniosków  powołana przez dyrektora przedszkola komisja, biorąc pod uwagę liczbę miejsc, podejmie decyzję o przyjęciu dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji  oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola ( w przypadku aktualizacji danych ). Naliczoną kwotę za żywienie za okres wakacji zgodnie z otrzymanym drukiem, rodzice  wpłacają  na konto przedszkola w terminie do  24 czerwca 2021. Naliczenie za wykorzystane godziny pobytu dziecka w przedszkolu będą naliczone po zakończeniu miesiąca sierpnia z terminem płatności 14 września.

http://mp26.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wniosek_o_przyjecie_w-okresie-wakacyjnym-.docx

 

Skip to content