loader

Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022

1 września 2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola w godzinach pracy oddziałów. Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii   covid-19 opracowana na podstawie  wytycznych  GIS z sierpnia 2020r.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące treści wynikające z procedury: 

  1. Przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk oraz nałożenie maseczki ochronnej.
  2. Do przedszkola przyjmowane są  tylko dzieci zdrowe.
  3. Przed wejściem na teren szatni decyzją dyrektora dopuszcza się  pomiar temperatury ciała.
  4. Przyprowadzając dziecko opiekunowie wpuszczani są tylko do wspólnej części szatni (1 rodzic i dziecko przy szafce ubraniowej z zachowaniem 2m odstępu od innych osób). W okresie adaptacyjnym czyli do końca września dopuszcza się wchodzenie do szatni rodziców dzieci nowo przyjętych oraz dzieci z grupy Muchomorków. Od października na teren szatni wchodzą tylko rodzice z grupy Krasnali.

Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sal zabaw.

  1. W przypadku zgłoszenia się do przedszkola o tej samej godzinie zbyt dużej ilości dzieci i opiekunów, należy poczekać przed szklanymi drzwiami na wezwanie pracownika. 
  2. Dzieci nie wnoszą do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów.
  3. Podczas schodzenia i rozchodzenia obowiązuje zasada ograniczonej ilości osób w szatni oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Wszelkie informacje na temat opłat i organizacji pracy przedszkola będą przekazane na zebraniach grupowych.  O terminach zebrań będziemy informować w dalszych ogłoszeniach zamieszczonych na szklanych drzwiach oraz stronie internetowej  przedszkola www.mp26.pl w zakładce ogłoszenia.

Skip to content