loader

Zawieszenie pracy przedszkola

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek. Informujemy rodziców, że w tym terminie nauczyciele będą prowadzić pracę zdalną na platformie TEAMS.

Rozporzadzenie-MEN-z-26.03.2021.

Skip to content