bip

Kodeks przedszkola

W naszym przedszkolu:
Chętnie i aktywnie pracujemy
Bawimy się zgodnie i bezpiecznie
Pomagamy sobie wzajemnie
Zachowujemy kulturę głosu
Używamy form grzecznościowych
Zawsze mówimy prawdę
Słuchamy poleceń dorosłych
Szanujemy pracę innych
Dbamy o czystość i porządek
Zjadamy kulturalnie posiłki

Stosujemy następujące sposoby nagradzania zachowań pozytywnych:

  • Pochwała indywidualna
  • Pochwała przed cała grupą
  • Pochwała przed rodzicami
  • Przydział funkcji
  • System naklejek, emblematów, znaczków, dyplomów

W celu eliminowania zachowań niepożądanych stosujemy:

  • Brak nagrody
  • Upomnienie ustne
  • Chwilowe odsunięcie od zabawy
  • Wspólne rozwiązanie problemu