loader

Rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Państwo

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,a także wybranych przedszkoli niepublicznych  na rok 2023/2024 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 6 marca 2023 r. o godz. 9.00, co oznacza, że o tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 17 marca 2023 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie  od 6 marca do 17 marca 2023 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z złączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się z wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola są przyjmowane na nowy rok szkolny na podstawie wypełnionego przez rodzica druku kontynuacji.

Termin 13- 22.02.2023r.

http://mp26.pl/wp-content/uploads/2023/02/zarzadzenie_terminy-naboru.doc

http://mp26.pl/wp-content/uploads/2023/02/Uchwala-925.LXIX_.2022.doc

zarzadzenie_terminy naboru Uchwała 925.LXIX.2022 zarzadzenie_terminy naboru_SP_MP (2)

 

 

Skip to content