loader

Historia

Odnalezione dokumenty archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 1 lutego 1950r., dzień mianowania pierwszej kierowniczki przedszkola Pani Felicji Krajewskiej. W tym czasie placówka mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Sobieskiego. Przedszkole zajmowało dwie sale zabaw, hol, szatnię i umywalnię. Do obecnej siedziby placówka przeniosła się w lutym 1956 roku.
W lutym 1972r. na stanowisko kierowniczki została powołana Pani Barbara Łęczyńska. W roku 1980 funkcję dyrektorki przedszkola objęła Pani Ewa Michalczyk. Rok 1992 przyniósł reorganizację przedszkoli miejskich. Sąsiadujące ze sobą placówki łączono w zespoły budżetowe. Od tej chwili nasza placówka funkcjonowała jako jego część i nosiła nazwę Miejskie Przedszkole nr 3a.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wiele trudnych chwil. Jesienią 1998 roku w wyniku chuligańskiego wybryku przedszkole zostało podpalone. Spłonęły dokumenty, zbiory biblioteczne, kroniki przedszkolne. W remoncie pomagał cały personel oraz rodzice przedszkolaków. Przełomowym momentem był rok 2000, kiedy to Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego przedszkole zostało wyodrębnione z zespołu budżetowego i powołane do życia jako samodzielna jednostka pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 26. W wyniku przeprowadzonego konkursu obowiązki dyrektorki powierzono Pani Lidii Bednarek.

Nadanie imienia

15 marca 2005r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 55-lecia istnienia naszego przedszkola połączony z nadaniem mu imienia Krasnala Hałabały. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: ówczesny prezydent Częstochowy dr inż. Tadeusz Wrona, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty oraz współpracujących z nami instytucjami. Licznie przybili absolwenci naszego przedszkola. W części artystycznej przedszkolaki zaprezentowały inscenizację jednej z przygód Krasnala Hałabały.

certyfikat

W latach 2006-2009 braliśmy udział w projekcie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W przedszkolu był realizowany program „Przedszkolak żyje zdrowo i bezpiecznie”. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw, przedsięwzięć; organizowaliśmy warsztaty mające na celu promowanie wśród dzieci i rodziców zasad zdrowego i bezpiecznego życia. Zaowocowało to przyznaniem naszemu przedszkolu Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Skip to content