loader

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkolaZabawy dowolne wg pomysłów dzieci oraz  inspirowane przez nauczycielki (indywidualne i w grupach, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, gry, układanki stolikowe). Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne; zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe; zabawy w kole. Ćwiczenia z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych ( percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć). Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne.

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

8.45-9.15

Śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole i samodzielnego spożywania posiłków.

9.15-11.30

Kierowane zajęcia wychowawczo-edukacyjne wspierające rozwój dziecka w obszarach; fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym wynikające z realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy nie kierowane w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka , spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne, praca dyżurnych.

11.45-12.15

Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowym posługiwaniem się sztućcami.

12.15-13.30

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie, zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki. Zajęcia dodatkowe rozwijające aktywności dzieci. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek i sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze inspirowane przez nauczycielki, ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

13.30-13.45

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjno-porządkowe.

13.45-14.00

Podwieczorek. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku.

14.00-17.00

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne w kącikach zainteresowań. Zabawy muzyczno-ruchowe. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,        czynności porządkowe w sali.

Skip to content