loader

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa
w Polsce.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki
i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji
i Nauki jako Operatora Priorytetu 3 czyli zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w programie i otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Skip to content