loader

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE  WAKACYJNYM 

W OKRESIE WAKACYJNYM MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 26 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W CZĘSTOCHOWIE PRACUJE W TERMINIE OD 1.07.2024 DO 09.08.2024  . ZAPISY  TYLKO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI MACIERZYSTEJ. OPIEKA W OKRESIE WAKACJI DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI  OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH LUB RODZICA PRACUJĄCEGO, KTÓRY SAMOTNIE WYCHOWUJE DZIECKO I WE WSKAZANYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM.

ZAPISUJĄC DZIECKO  RODZIC AUTOMATYCZNIE WYRAŻA ZGODĘ NA  POBYT  W GRUPIE MIESZANEJ WIEKOWO, POD OPIEKĄ DYŻURUJĄCYCH NAUCZYCIELI, KTÓRZY ORGANIZUJĄ ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE.

RODZICE ZAPISUJĄ DZIECI POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU W SIEDZIBIE PLACÓWKI W TERMINIE OD 6.05.2024 DO 24.05.2024 ( WNIOSKI ZŁOŻONE  PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE) WSKAZUJĄC TERMIN ORAZ RZECZYWISTY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA CZAS WAKACJI MOŻNA POBRAĆ  NA STRONIE WWW.MP26.PL W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA LUB W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA.

PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW  POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA KOMISJA, BIORĄC POD UWAGĘ LICZBĘ MIEJSC, PODEJMIE DECYZJĘ O PRZYJĘCIU DZIECKA.

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH OPŁACAJĄ  NALICZONĄ KWOTĘ ZA ŻYWIENIE ZA OKRES WAKACJI ZGODNIE Z OTRZYMANYM DRUKIEM NA KONTO PRZEDSZKOLA W TERMINIE DO  25 CZERWCA 2024. NALICZENIE ZA WYKORZYSTANE GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU BĘDĄ NALICZONE W WRZEŚNIU   Z TERMINEM PŁATNOŚCI 14 WRZEŚNIA 2024.

Wniosek_o_przyjecie_w okresie wakacyjnym

 

Skip to content