loader

Warsztaty ekologiczne w grupie Wiewiórek i Sów

2 listopada grupy Wiewiórki i Sowy uczestniczyły w „Warsztatach ekologicznych o selektywnej zbiórce odpadów” realizowanych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

Celem warsztatów było przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych, a także wykształcenie w nich świadomości ekologicznej. Podczas warsztatów dzieci zostały zapoznane z rodzajami odpadów i ich źródłami, z uciążliwością odpadów dla środowiska, ze sposobami zagospodarowania odpadów; nabyły umiejętności segregowania i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych.

Skip to content