loader

Projekt Edukacyjno- Profilaktyczny

W dniu 02.04.2024 r. na spotkaniu Prezydenta Miasta Częstochowy z przedstawicielami miejskich przedszkoli został zaprezentowany nowy projekt edukacyjno-profilaktyczny.

Nawiązujące do lwa i orła w częstochowskim herbie sympatyczne postacie będą odtąd towarzyszyć maluchom – m.in. ucząc ich zasad bezpieczeństwa. Imiona Leosi i Bielusia wyłoniono w konkursie, w którym uczestniczyły same przedszkolaki.
Nowy projekt edukacyjno-profilaktyczny dla częstochowskich maluchów został utworzony w ramach zespołu ds. upowszechniania zasad profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.

Chcąc sprostać wyzwaniu, jakim jest wdrażanie wymaganych przez ustawodawcę standardów ochrony dzieci, powstał program, na który składają się opowieści dla dzieci, ilustracje, scenariusze zajęć dla nauczycielek – wszystko osnute wokół postaci małej lwicy Leosi i małego orła Bielusia. Obaj sympatyczni bohaterowie mają stać się symbolami częstochowskich przedszkoli, pomagając w rozmaitych działaniach edukacyjnych – nawiązują przecież wprost do ciągle nowego (po heraldycznej korekcie) herbu Miasta.  
Na potrzeby projektu została opracowana pomoc dydaktyczna, książka zatytułowana „Elementarz Bielusia i Leosi, czyli Orzeł i Lwica zapoznają dzieci ze standardami ochrony małoletnich”.

Nauczycielki będą korzystać z niej przygotowując zajęcia, a dla maluchów będzie źródłem wiedzy o tematach nieraz niełatwych, ale służących ich poczuciu bezpieczeństwa. Zawarte w książce bajki pomogą uświadomić dzieciom m.in., że zawsze mogą prosić o pomoc, że nikomu nie wolno ich w jakikolwiek sposób krzywdzić, że mają prawo być bezpieczne. W nowym roku szkolnym wszystkie częstochowskie przedszkolaki mają już mieć swoje T-shirty z Bielusiem lub Leosią.
Z pewnością pomoże to dzieciom identyfikować się z postaciami, które mają pojawiać się w przedszkolach przy okazji przeróżnych akcji edukacyjnych.

 

https://drive.google.com/file/d/1EZoUe_DquVlG4V6afdXllSoRItXbc13u/view

https://drive.google.com/file/d/1lkHWSBGcVsJ2kiw88u6hhE_BfQZeoR3p/view 

Skip to content